Tư liệu bài viết


 • Nữ tù nhân nhỏ tuổi nhất chuồng cọp Côn Đảo

  29/08/2023

  Trong thời kỳ xâm lược Việt Nam, Pháp không có chủ trương đưa nữ tù ra giam giữ ở Côn Đảo. Kể từ khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp quản hệ thống nhà tù thì việc đày ra Côn Đảo các nữ tù nhân mới thực hiện

  Xem thêm
 • Chiếc loa “kể chuyện”

  05/07/2023

  “Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 50km. Đồng bào nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng phòng không sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bắn rơi máy bay địch”

  Xem thêm