Tư liệu bài viết


  • Lịch sử đường Võ Văn Tần

    11/10/2022

    Đường Võ Văn Tần dài hơn 2km, được hình thành từ thời Pháp thuộc, bắt đầu từ công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa) đến đường Cao Thắng.

    Xem thêm