Tư liệu bài viết


  • Murayama Yasufumi - Phóng viên Nhật Bản nặng lòng với Việt Nam (Kỳ 2)

    26/09/2023

    Ngày 27/7/2009, bộ sưu tập ảnh “Những vết sẹo chiến tranh” gồm 65 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Murayama Yasufumi và nhà giáo Nishimura Yoichi được triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh với những câu chuyện, hình ảnh xúc động về hậu quả chiến tranh đã được ghi lại trong hành trình 11 năm đi dọc đất nước Việt Nam của hai tác giả.

    Xem thêm