Tư liệu bài viết


  • Hình ảnh người chiến sĩ trong mặt trận chống Covid-19

    11/10/2022

    Trong trận dịch Covid – 19 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành tâm dịch của cả nước, hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23 ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè.

    Xem thêm