Tin tức


  • Mặc Áo dài, nhận ưu đãi

    04/03/2024

    Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh giảm 50% phí tham quan khi quý du khách mặc Áo dài đến Bảo tàng từ ngày 07/3/2024 đến ngày 17/3/2024.

    Xem thêm