Tư liệu bài viết


  • Thư thời chiến

    11/10/2022

    Tình yêu là cá nhân, là riêng tư. Nhưng trong thời chiến, những chàng trai, cô gái thuộc nhiều thành phần khác nhau: sinh viên, bộ đội, bác sĩ, nông dân,…đã hòa tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa vào tình yêu quê hương đất nước qua những trang thư

    Xem thêm