Tư liệu bài viết


  • Những lá thư thời chiến: " Sự đấu tranh tư tưởng qua những dòng thư của Liệt sĩ Phạm Lương Điền ".

    22/09/2022

    Tâm lý đấu tranh trong suy nghĩ và nhận thức của một người lính thể hiện qua hai lá thư của Liệt sĩ Phạm Lương Điền đã giúp ta phần nào hiểu được, cuộc chiến tranh không chỉ diễn ra trong hiện thực mà còn diễn ra trong tư tưởng của những người trực tiếp tham gia cuộc chiến. Bất luận là ở chiến tuyến nào, mỗi người đều phải tự chiến thắng cuộc chiến trong chính tư tưởng của mình để chọn ra cho mình một quyết định đúng nhất.

    Xem thêm