Tư liệu bài viết


  • Susan Schnall - Người phụ nữ của phong trào chống chiến tranh Việt Nam

    26/09/2022

    Ngày 26/05/2018, Bà Susan Schnall đã trao tặng mũ hải quân cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Mũ Hải quân của bà Susan Schnall là kiểu mũ phớt có vành mũ rộng từ trước ra sau. Vành mũ màu đen, thân mũ và chóp mũ màu trắng. Phía trước của mũ có đính huy hiệu hải quân Hoa Kỳ, huy hiệu được làm bằng kim loại hình chim đại bàng giang cánh màu trắng đứng trên khiên màu trắng, trên khiên có khắc có 13 ngôi sao và 7 dãy sọc. Hai bên khiên là hai chuôi kiếm và hai mỏ neo đan chéo màu vàng.

    Xem thêm