Tư liệu bài viết


 • Vai trò của chiến dịch Khe Sanh trong chiến cuộc 1968

  05/10/2022

  Khe Sanh là một vị trí có tầm quan trọng chiến lược ở miền núi phía tây Quảng Trị, nằm trên cao nguyên mỗi bề gần 10km. Nó là một cứ điểm quan trọng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, là bình phong chắn giữ cho khu vực phía đông, đường 9, bảo vệ vùng dân cư đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Quảng Trị.

  Xem thêm
 • David Douglas Duncan - Phóng viên chiến trường vĩ đại của thế kỷ XX

  05/10/2022

  Douglas Duncan là một trong những phóng viên chiến trường vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Ông đã làm việc ở rất nhiều nơi trong suốt nhiều năm, ông từng tác nghiệp trong chiến tranh Triều Tiên cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể tiếp cận và lưu giữ những bức ảnh quý giá chụp danh họa Picasso trong xưởng vẽ.

  Xem thêm