Tư liệu bài viết


 • Chiến tranh hoá học của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1972)

  07/10/2022

  Trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, các loại vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh không phát huy hiệu quả đối với loại hình chiến tranh du kích của quân đội Bắc Việt và do Mặt trận dân tộc giải phóng lãnh đạo. Nhằm thoát khỏi thế bị động và cắt đứt viện trợ từ miền Bắc vào miền Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hóa học kéo dài trong vòng 10 năm, từ năm 1961 - 1972.

  Xem thêm
 • Heather Anne Morris - Nạn nhân chất độc da cam đấu tranh cho công lý

  07/10/2022

  Ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, ông bị buộc tham gia một trận chiến hóa học mà không có dụng cụ bảo hộ. Đây là lần phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin đầu tiên của ông. Bill Morris trở về sau chín tháng tham chiến, nhưng chín tháng đó đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

  Xem thêm