Tư liệu bài viết


  • Ảnh hưởng của báo chí Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

    05/10/2022

    Trong những năm đầu, dưới thời Tổng thống Kennedy, số đông báo chí đứng về phía chính phủ, ủng hộ chiến tranh, chỉ có một vài tiếng nói của hãng Associated Press (AP) là tỏ ý nghi ngờ và đòi hỏi chứng cứ xác minh các tiến bộ mà các phái đoàn cố vấn Mỹ ở Sài Gòn đưa ra hàng ngày.

    Xem thêm