Đoàn viên Đoàn Cơ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tham quan Bảo tàng đã cùng với đoàn viên Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tham gia buổi giao lưu với bà Lê Tú Cẩm, nữ cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi sinh hoạt, đoàn viên đã được nghe nữ cựu tù chính trị Lê Tú Cẩm kể về con đường hoạt động cách mạng, quá trình bị giam giữ trong tù, sự vượt khó vươn lên trong hoàn cảnh lao tù khắc nghiệt và niềm tin vào chiến thắng, vào nền hòa bình của dân tộc. Qua đó, Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ thanh niên về lý tưởng sống, học tập và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Buổi sinh hoạt là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời giúp đoàn viên tìm hiểu và củng cố thêm tư liệu của bản thân về cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, tinh thần tự nguyện, hy sinh quên mình, không khuất phục trước chế độ lao tù trong các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của các thế hệ đi trước qua lời kể của nữ cựu tù chính trị Lê Tú Cẩm, qua đó tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Liên hệ với chúng tôi để tổ chức các buổi tham quan kết hợp giáo dục tương tự: inbox, điện thoại: 028.39305587 –số nhánh: 16 (Chị Hoàng Dung).