Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); nhằm tiếp tục đóng góp cho chi bộ những đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng cống hiến năng lực và trí tuệ của mình cho đất nước nói chung và hoạt động của Chi bộ Bảo tàng chứng tích chiến tranh nói riêng. Được sự chấp thuận của Đảng ủy cấp trên. Hôm nay, ngày 10/10/2019, Chi bộ Bảo tàng chứng tích chiến tranh long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Đào Thị Quê nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 19 đồng chí.

Qua quá trình rèn luyện phấn đấu và thử thách đến nay đồng chí Đào Thị Quê đã vinh dự được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với thời gian dự bị 01 năm theo quy định. Buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Phạm Phúc Sơn – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố; đồng chí Trần Quí Bình – Phó chủ tịch Công đoàn Sở cơ sở Văn hoá và Thể thao TPHCM; đồng chí Trần Xuân Thảo, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cùng toàn thể các đảng viên, cảm tình đảng, đại diện các đoàn thể. Trong niềm vui được kết nạp đảng, đồng chí Đào Thị Quê xin hứa sẽ hết lòng, hết sức đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của chi bộ và sự nghiệp xây dựng và phát triển Bảo tàng chứng tích chiến tranh.