Documentary articles


 • Con đường huyền thoại 1C

  29/03/2024

  Con đường 1C được xem như đường Trường Sơn của Đồng bằng Nam bộ vì sự quan trọng, gian truân và ác liệt diễn ra trên con đường đó. Đã có biết bao cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi hy sinh ngã xuống trên tuyến đường máu lửa này

  View more
 • Tran Van On's spirit is immortal

  17/01/2024

  After the August Revolution in 1945, the Resistance Students' Association and the Resistance Students' Union were established in Saigon, Hue, and Hanoi, then developed into many schools in all three regions: North, Central, and South; The number of pupils and students admitted to the Youth Union and Party is quite large

  View more