Trại Davis nguyên là doanh trại của một đơn vị chuyên môn thuộc không quân Mỹ ở Sài Gòn, nằm ở phía nam sân bay Tân Sơn Nhất, trong khu vực quân sự được canh phòng nghiêm ngặt.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/01/1973), trại này được bố trí làm trụ sở của hai đoàn Đại biểu quân sự Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tuy vẫn mang tên trại Davis, nhưng hoạt động của trại là nhằm đấu tranh thi hành các điều khoản cốt yếu nhất của Hiệp định Paris, thúc đẩy việc bắt buộc quân đội Mỹ rút hết lực lượng ra khỏi miền Nam Việt Nam. Còn trên mặt trận ngoại giao đây là hoạt động nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận thế giới đối với cách mạng Việt Nam.

Tại trại Davis đã diễn ra phiên họp đầu tiên của Ban Liên hợp quân sự 4 bên Trung ương được khai mạc lúc 15 giờ 15 phút ngày 02/02/1973 với sự có mặt của 4 vị Trưởng đoàn gồm: Trung tướng Trần Văn Trà - đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, Thiếu tướng Lê Quang Hòa - đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung tướng Ngô Du - đại diện chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Thiếu Tướng Wood Ward - đại diện chính phủ Hoa Kỳ.

Ảnh: Đoàn đại biểu quân sự Mỹ tham gia Ban Liên hợp Quân sự bốn bên. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

 

Sau đó tại trại Davis còn diễn ra nhiều buổi làm việc chính thức giữa 4 bên về trao trả nhân viên quân sự và thường dân nước ngoài bị bắt. Đó là các cuộc đấu trí, đấu lý diễn ra rất quyết liệt giữa các bên cách mạng Việt Nam và đối phương tại bàn hội nghị trong trại và tại các địa điểm trao trả. Thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, phía cách mạng Việt Nam thực hiện 8 đợt trao trả tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) tất cả những nhân viên quân sự và dân sự của Hoa Kỳ bị bắt và giam giữ ở miền Bắc. Phía Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đã trao trả 5.075 nhân viên dân sự, 130 nhân viên quân sự trong số hàng chục vạn tù binh chính trị bị họ giam giữ.

Ảnh: Sau khi phía Hoa Kỳ nhận đủ 116 nhân viên quân sự, đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ xem lại lần cuối và ký vào biên bản, tháng 2/1973.

 

Hoạt động công khai giữa Sài Gòn, Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời trong trại Davis đã tổ chức làm việc sinh hoạt thể hiện rõ tình cảm một nhà, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ trong trại Davis được coi như một đơn vị tiền tiêu. Lúc 10 giờ ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 9, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã tiến vào trại Davis đón các cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát và Ban Liên hợp quân sự  bốn bên  thăm nơi giam giữ các nhân viên quân sự Hoa Kỳ và Thái Lan trước khi trao trả, tháng 3/1973

 

Sáng 18/02/1973, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trao trả thêm trước thời hạn 20 nhân viên quân sự Hoa Kỳ trước sự chứng kiến của Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát và Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Quang cảnh chung buổi trao trả