Tiếp nối thành công của buổi giới thiệu triển lãm lưu động chuyên đề “Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh” ngày 19/5/2023 tại cơ sở II trường Đại học Ngoại thương, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thực hiện thi công triển lãm lưu động vào ngày 22/5 nhằm giới thiệu nội dung triển lãm đến đến toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác và học tập tại cơ sở II của trường.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31/5/2023