News


 • Giá trị của hoà bình

  01/05/2023

  Xin cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam về một đoạn phim ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ...

  View more
 • Bảo tàng số hoá

  29/12/2022

  Một video về ứng dụng công nghệ vào công tác trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh do đài truyền hình HTV9 thực hiện

  View more
 • Notice : Opening Hours

  29/12/2022

  The museum is open from 7:30 A.M. to 5:30 P.M. as usual (the ticket counter is closed at 5 P.M.). Thank you for contacting us

  View more