Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng đối với vị trí Quản trị.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 02/5/2024. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Số 28 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Các ứng viên vui lòng quét mã QR trong ảnh để xem thông tin chi tiết.

Trân trọng,

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh