Traveling exhibition


  • 20

    May, 2024

  • Triển lãm chuyên đề : Trẻ em thời chiến tại trường Tiểu học Trần Quang Diệu

    08/01/2024 - 10/01/2024

    Nhằm mục đích tuyên truyền về cuộc sống của trẻ em thời chiến trong học tập, sinh hoạt và chiến đấu, đồng thời góp phần chung tay cùng với nhà trường trong hoạt động giáo dục truyền thống, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với trường Tiểu học Trần Quang Diệu tổ chức triển lãm lưu động chuyên đề "Trẻ em thời chiến".

    View more