Hoạt động nội bộ


  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Đào Thị Quê

    19/09/2022

    Qua quá trình rèn luyện phấn đấu và thử thách đến nay đồng chí Đào Thị Quê đã vinh dự được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với thời gian dự bị 01 năm theo quy định

    Xem thêm
<<12>>