Giao lưu


  • Giao lưu với Quỹ hoà bình Hàn Việt

    08/09/2022

    Qua chương trình giao lưu các sinh viên Hàn Quốc hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh chống chiến tranh phi nghĩa, yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam từ đó có sự đồng cảm, chia sẻ với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hoá học

    Xem thêm