Giao lưu


 • Giao lưu với Quỹ hoà bình Hàn Việt

  08/09/2022

  Qua chương trình giao lưu các sinh viên Hàn Quốc hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh chống chiến tranh phi nghĩa, yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam từ đó có sự đồng cảm, chia sẻ với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hoá học

  Xem thêm
 • Giao lưu với đoàn học sinh Fukushima – Nhật Bản

  08/09/2022

  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức các buổi thăm hỏi và giao lưu giữa các học sinh là nạn nhân của thảm hoạ động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 với: Trẻ em khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam Cơ sở An Phúc.

  Xem thêm