Chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh miễn phí tham quan cho người dân có nơi thường trú tại căn cước công dân là Thành phố Hồ Chí Minh và học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có thẻ học sinh tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 18/4/2024 (nhằm mùng 10/3 Âm lịch.

Hân hạnh được đón tiếp!