Chiều ngày 15/12, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Đường 1C huyền thoại xưa và nay”