Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong thực hiện triển lãm lưu động với chuyên đề “Trẻ em thời chiến” và “Tình yêu trong chiến tranh” từ ngày 05/10/2018 đến ngày 08/10/2018.

Triển lãm giới thiệu đến 350 học sinh và gần 50 cán bộ viên chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong huyện Hóc Môn về những hình ảnh trẻ em học tập, sinh hoạt, chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh cũng như tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước của nhân dân Việt Nam. Triển lãm nhằm giáo dục các em học sinh sống trong thời bình nhận thức được cuộc sống, có thêm động lực, ý chí vươn lên trong học tập cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ của học sinh, động viên lớp trẻ Việt Nam tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.