GIỜ MỞ CỬA THAM QUAN TẠI BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

Giờ mở cửa: 7h30 đến17h30 tất cả các ngày ( Quầy vé đóng cửa lúc 17h00 )