Sáng ngày 01/3/2024, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hân hạnh đón tiếp ông Hàn Quốc Diệu, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại Bảo tàng.