Đoàn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chiều ngày 15/12/2023.