Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM) lập ra Ngày Quốc tế Bảo tàng từ năm 1977 nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của Bảo tàng trong sự phát triển của xã hội.

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2021, ICOM lựa chọn chủ đề: “Tương lai của bảo tàng: Khôi phục và tái định hình” (The Future of Museums: Recover and Reimagine) với mục đích khuyến khích các bảo tàng, chuyên gia, đối tác trong lĩnh vực bảo tàng và di sản văn hóa, cùng tăng cường hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức mới để tạo ra các giá trị mới cho di sản văn hóa, đề xuất giải pháp, mô hình hoạt động, hợp tác mới của các thiết chế văn hóa, bảo tàng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện tại.

Khủng hoảng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trên bình diện quốc gia và quốc tế. Ngành di sản văn hóa nói chung, bảo tàng nói riêng, là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, chính những khó khăn của cuộc khủng hoảng Covid-19 cũng là động lực cho sự đổi mới hoạt động của nhiều bảo tàng trên thế giới, đặc biệt là trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ, tư liệu số và sáng tạo các hình thức giới thiệu di sản văn hóa mới, nâng cao trải nghiệm cho công chúng.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2021, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Hòa bình trong tôi” với mong muốn đây mạnh nhận diện thương hiệu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì Hòa bình trong ngành văn hóa - du lịch Việt Nam và quốc tế.

Kính mời quý vị tham dự cuộc thi theo thể lệ chi tiết đính kèm.

Trân trọng.

Tham gia thi ngay