Nhằm phát huy những thành quả đạt được trong việc phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố đưa triển lãm đến phục vụ cho các công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Quận 12 thực hiện triển lãm lưu động với các chuyên đề như:

Chuyên đề “Người chiến sĩ hôm nay” tại Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông (Phường An Phú Đông, Quận 12) từ ngày 23-31/7/2019. Triển lãm giới thiệu hình ảnh các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình nhưng lúc nào cũng nâng cao tinh thần rèn luyện, cảnh giác, ngày đêm canh gác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 

Chuyên đề “Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh” tại Công ty TNHH XD & GT Tài Lộc (Phường Trường Thạnh, Quận 9) từ ngày 24-31/7/2019 và Công ty TNHH Nahal Vina (Phường Trường Thạnh, Quận 9) từ ngày 01-05/8/2019. Triển lãm giúp người xem hiểu hơn về khát vọng hòa bình cho dân tộc Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Đồng thời, các triển lãm cũng nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các tầng lớp nhân dân về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết đấu tranh, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.