Giáo dục


  • Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

    11/10/2022

    Đoàn viên Đoàn Cơ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tham quan Bảo tàng đã cùng với đoàn viên Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tham gia buổi giao lưu với bà Lê Tú Cẩm, nữ cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

    Xem thêm