Cuộc thi “Văn hay chữ tốt” được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm tuyển chọn những học sinh viết văn hay, viết chữ đẹp mà còn là cơ hội cho học sinh học tập trải nghiệm, rèn kỹ năng quan sát, cảm nhận, tăng cường kỹ năng giao lưu, học hỏi, qua đó giúp học sinh vận dụng hiệu quả, sáng tạo kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn cuộc sống.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hân hạnh là địa điểm để các em học sinh tham quan, tìm hiểu về lịch sử. Sau khi tham quan, các em cùng thực hiện bài dự thi của mình ngay tại Bảo tàng.