Trong kỳ nghỉ lễ này, bên cạnh các trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh giới thiệu đến khách tham quan trưng bày chuyên đề “Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến Hiệp định Geneva 1954”.

Trưng bày mới ra mắt nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), đặc biệt là kỷ niệm tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và ngày ký kết Hiệp định Geneva (21/7/1954 - 21/7/2024). 

Trưng bày giới thiệu đến khách tham quan những sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình của Nhân dân Việt Nam và tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới