Nhằm nâng cao ý thức trong công tác PCCC và giúp cho lực lượng PCCC tại chỗ cùng toàn thể viên chức, người lao động nắm vững một số kiến thức cơ bản về PCCC và biết cách sử dụng phương tiện tại chỗ, chiều ngày 22/12, Ban Chỉ huy Đội PCCC Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với lực lượng cán bộ công an PCCC Quận 3 tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ năm 2023 tại đơn vị.