Trong đời sống tinh thần, sách báo như là một người bạn tri thức đối với mỗi cá thể chúng ta và việc đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại Paris (ngày 25/10 – 16/11/1995), UNESCO (Tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học Liên hợp quốc) đã quyết định chọn ngày 23/4 hàng năm làm “Ngày sách và bản quyền thế giới”(World Book and Copyright Day), trong đó nêu rất rõ mục tiêu và các thành phần tham gia ngày tôn vinh những giá trị của sách và sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời của các tác phẩm bất hủ.

Sách cũng là nguồn tư liệu không thể thiếu trong công tác trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vì vậy xin mời quý khách đến với những chuyên đề và các hiện vật sách báo đang được trưng bày tại Bảo tàng.