Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 22/12/2018, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ phối hợp với một số đơn vị bạn tổ chức các cuộc triển lãm lưu động phục vụ công chúng tại các địa điểm cụ thể như sau:

1. Tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế: Từ ngày 25/10/2018 – 25/11/2018 Bảo tàng phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm chuyên đề “Da cam – Lương tri và công lý”.

 

 

 

 

 

 

2. Tại Thành phố Cần Thơ: Từ ngày 01/11 đến ngày 04/11, Bảo tàng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm chuyên đề “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954 - 1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật”.

3. Tại Bảo tàng Đà Nẵng: Từ ngày 07/11/2018 – 22/12/2018, Bảo tàng phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồi sinh những vùng đất chết”.

Các chuyên đề triển lãm nêu bật nội dung về sự khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam và tình hữu nghị Việt - Nhật trong thời chiến tranh và hòa bình. Triển lãm lưu động là một trong những hoạt động tuyên truyền của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và góp phần đưa bảo tàng ngày một đến gần với công chúng hơn.