Hôm nay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 thực hiện triển lãm lưu động với chuyên đề "Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh" và "Phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh".

Triển lãm nhằm mục đích tuyên truyền cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên, học viên, đoàn viên - thanh niên trường về khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ vừa kiên cường bất khuất đấu tranh với quân xâm lược vừa hoàn thành thiên chức của người vợ, người mẹ đảm đang tần tảo trong gia đình; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập, đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ hòa bình.

Bảo tàng hiện có nhiều chuyên đề triển lãm lưu động với nội dung giáo dục phong phú, quý vị có thể liên hệ để Bảo tàng trực tiếp đến với đơn vị của mình.