Nhằm mục đích tuyên truyền về cuộc sống của trẻ em thời chiến trong học tập, sinh hoạt và chiến đấu, đồng thời góp phần chung tay cùng với nhà trường trong hoạt động giáo dục truyền thống, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với trường Tiểu học Trần Quang Diệu tổ chức triển lãm lưu động chuyên đề "Trẻ em thời chiến".

Thông qua các câu chuyện kể của hướng dẫn viên, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hy vọng sẽ góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm giảng dạy, lao động và học tập, đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường.

Triển lãm dự kiến diễn ra tại trường đến ngày 10/01/2024