Để góp phần chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thuận, Quận 7 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức triển lãm lưu động chủ đề “Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh” và “Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13/12 đến 15/12 tại trường Tiểu học Phú Thuận, Quận 7