Ngày 19/5, hướng dẫn viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã giới thiệu triển lãm lưu động chuyên đề "Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh" đến đảng viên, đoàn viên Công đoàn, viên chức, người lao động tại cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Bảo tàng với Đảng bộ bộ phận và Công đoàn cơ sở thành viên cơ sở II nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và thành công Đại hội Công đoàn trường Đại học Ngoại thương lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028