Triển lãm chuyên đề “Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh” dưới ánh nắng của ngày thứ Hai cuối cùng của năm 2023.

Triển lãm do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy, Quận 7 tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường từ ngày 25/12 đến ngày 28/12/2023 nhằm góp phần chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.