Ngày 22/3, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với trường Tiểu học Bùi Văn Mới (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện hai bộ triển lãm lưu động chuyên đề "Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình" và "Trẻ em thời chiến" phục vụ cho toàn thể giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường.