Trong khuôn khổ lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Quận 4 - năm 2023, vào sáng ngày 04/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã mang đến ngày hội triển lãm lưu động "Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình".

Thông qua triển lãm, Bảo tàng mong muốn cùng với chính quyền Quận 4 tuyên truyền giáo dục đến cán bộ, công chức, người dân địa phương, đặc biệt là các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước - về lịch sử xác lập chủ quyền biển đảo của Nhân dân Việt Nam bằng con đường hòa bình, tiềm lực kinh tế, giá trị văn hóa và nét đẹp thanh bình của biển đảo Việt Nam. Qua đó, Bảo tàng cũng hy vọng triển lãm sẽ góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ lao động và học tập, đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam của mọi người.

Triển lãm tiếp tục diễn ra tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đến hết ngày 10/11.