Nhân kỷ niệm 56 năm Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Trung ương Cục miền Nam tại chiến khu Đ, huyện Vĩnh cửu, Đồng Nai (10/10/1961-10/10/2017), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Quản lý Di tích Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai tổ chức triển lãm chuyên đề “Việt Nam - Chiến tranh và Hòa bình” tại Di tích Căn cứ Khu Ủy miền đông Nam Bộ từ ngày 9/10 - 30/10/2017.

Triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục về hòa bình, truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần yêu nước, nhiệt huyết cống hiến của thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời đây là dịp để Đoàn viên Thanh niên của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Ban Quản lý Di tích Đồng Nai và Đoàn cơ sở Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai giao lưu, học hỏi cùng nhau kết hợp về nguồn và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của đất nước.