Sáng nay, ngày 16/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thực hiện triển lãm lưu động chuyên đề "Trẻ em thời chiến” tại trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (Quận 4-Tp.HCM).

Triển lãm nhằm mục đích tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh của trường về cuộc sống học tập, sinh hoạt, chiến đấu của trẻ em Việt Nam trong chiến tranh để từ đó càng thấy rõ hơn trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ lao động, giảng dạy và học tập, đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ hòa bình.

Bảo tàng hiện có nhiều chuyên đề triển lãm lưu động với nội dung giáo dục phong phú, quý vị có thể liên hệ để Bảo tàng trực tiếp đến với đơn vị của mình.

 

 

kjj