Ngày Quốc tế Hòa bình được Liên Hợp quốc khởi xướng vào năm 1981 theo Nghị quyết 36/67 và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21/9/1982 với mục tiêu chung cho nhân loại hướng đến, đó chính là một thế giới không có chiến tranh, bạo lực, con người được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Chính vì mục tiêu cao cả đó, Ngày 21/9 được coi là ngày Ngày Quốc tế Hòa bình hàng năm và tuyên bố đó cũng là ngày đình chiến toàn cầu.

Từ năm 2001 đến nay, việc cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình luôn do Liên Hợp quốc chịu trách nhiệm. Chủ đề của Ngày Quốc tế hòa bình được thay đổi hàng năm nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về những vấn đề mang tính thời đại như kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, chiến tranh, hướng tới hòa bình dân chủ, giáo dục hòa bình cho nhân loại đặc biệt là trẻ em và tôn vinh tinh thần cùng nhau vì hòa bình, hành động khí hậu vì hòa bình, chấm dứt phân biệt chủng tộc….

Hòa chung tinh thần vì một thế giới hòa bình, nhiều năm qua, Bào tàng Chứng tích Chiến tranh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cùng chung tay hợp tác vì hòa bình trên toàn thế giới. Những hình ảnh, hiện vật của các cuộc triển lãm được giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước không chỉ về hậu quả của chiến tranh mà còn truyền tải thông điệp hòa bình cho nhân loại, kêu gọi các bên tham chiến trên toàn thế giới cùng từ bỏ vũ khí, đưa ra một cơ hội hòa bình cho mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Xin mời quý vị cùng xem qua những hình ảnh về các thông điệp về hòa bình tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh