Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 các vị trí sau:

1. Trưng bày: 02 người

2. Tuyên truyền - Đối ngoại: 02 người

3. Sưu tầm: 01 người

4. Hoạt động dịch vụ: 01 người

5. Nghiên cứu: 01 người

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/02/2023 đến hết ngày 23/3/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Số 28 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Các ứng viên vui lòng quét mã QR trong ảnh để xem thông tin chi tiết.

Trân trọng,

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh