Từ ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần như sau:

Giờ mở cửa: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Giờ bán vé: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ.

Trong thời gian này, kính đề nghị quý khách hợp tác mang khẩu trang khi đến tham quan Bảo tàng cho đến khi có thông báo mới.