Từ ngày hôm nay (01/11/2022), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chính thức kéo dài thời gian mở cửa thêm 30 phút mỗi ngày để bạn có thêm thời gian khám phá Bảo tàng.

Giờ mở cửa: 7g30 - 17g30 (không nghỉ trưa). Quầy vé đóng cửa lúc 17g00