Từ ngày 01/01/2022, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan theo thời gian như sau:

Thứ 7 và Chủ nhật: từ 7g30 đến 11g30 và từ 13g30 đến 16g30 (Quầy vé đóng cửa lúc 11g00 buổi sáng và 16g00 buổi chiều)

Từ thứ 2 đến thứ 6: từ 7g30 đến 11g30 (Quầy vé đóng cửa lúc 11g00)