Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 cho các vị trí trưng bày, tuyên truyền - đối ngoại, nghiên cứu, sưu tầm và hoạt động dịch vụ theo Kế hoạch số 36/KH-BTCTCT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh về tuyển dụng viên chức năm 2023 (thông tin chi tiết trong ảnh đính kèm).

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức sắp xếp thời gian tham dự buổi phỏng vấn vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2023 (thứ Năm) tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (số 28 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

* Lưu ý: Các thí sinh không đến đúng giờ hoặc không tham gia buổi phỏng vấn đúng quy định thì mọi thắc mắc, khiếu nại về sau không được giải quyết.

Trân trọng,

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh