Từ ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mở cửa phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần như sau:

Giờ mở cửa: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Giờ bán vé: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ. Quý khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tham quan.